تلفن : 07137867100

سنگ تراورتن Archives | کارخانه سفیر سنگ پارسه

کلیاتی در خصوص سنگ(مقاله اول)

کلیاتی در خصوص سنگ(مقاله اول)

  پیشگفتارهدف از طرح مقالات مستمر گروه سفیر سنگ پارسه آشنایی بیشتر مخاطبین و فعلان حوزه سنگ درباره تاریخچه،تعاریف، خصوصیات، گونه های تجاری ،ذخایر سنگ،استخراج سنگ ، پردازش و فرآوری و غیره می باشدتمامی مطالب از منابع ،مقالات ، و رفرنس های معتبر جمع آوری گردیده است....