تلفن : 07137867100

پروژه سنگ بلک تایگر | کارخانه سفیر سنگ پارسه

سنگ مرمریت بلک تایگر و سمفونی با پس‌زمینه مشکی و خط های و طرح‌های زیبای سفید،  نسبتا گسترده و بعضا محدود ، ظاهری چشم نوازی به سنگ  می‌دهد که در میان تمام سنگ های مرمریت دیگر ،متمایز است که می توان آن را ناشی از الگوی مجلل و  تشریفاتی بودن سنگ و همچنین قدرت رنگ مشکی به ویژه برای پروژه های ساختمانی مدرن دانست.

 معمول است که بسیاری از مرمریت  مشکی دارای رگه های سفید و طلایی با یکدیگر هستند، اما سنگ بلک تایگر و سمفونی در هیچ قسمتی دارای رگه طلایی یا قهوه ای نیست. علاوه بر این، نقوش سفید این سنگ خطی نیست.

سنگ های مشکی  همیشه یکی از پر تقاضاترین سنگ های طبیعی است که در بسیاری از کشورهای جهان یافت می شود. ایران یکی از غنی ترین نقاط معادن سنگ مرمریت مشکی است.

ارسال نظر