تلفن : 07137867100

سنگ صادراتی Archives | کارخانه سفیر سنگ پارسه

پروژه سنگ بلک تایگر

پروژه سنگ بلک تایگر

سنگ مرمریت بلک تایگر و سمفونی با پس‌زمینه مشکی و خط های و طرح‌های زیبای سفید،  نسبتا گسترده و بعضا محدود ، ظاهری چشم نوازی به سنگ  می‌دهد که در میان تمام سنگ های مرمریت دیگر ،متمایز است که می توان آن را ناشی از الگوی مجلل و  تشریفاتی ...