تلفن : 07137867100

سنگ تزئینی Archives | کارخانه سفیر سنگ پارسه

پروژه سنگ کلیزا

پروژه سنگ کلیزا

آیا سنگ های لایم استون مناسب هستند؟ زمانی که تصمیم بزرگی برای طراحی  می گیرید و می خواهیداز سنگ  لایم استون از جمله سنگ کلیزا استفاده کنید با این سوال مواجه می شوید که آیا این سنگ  مناسب می باشد؟ وقتی به تغییر چیزی در یک فضای خاص فکر ...
پروژه سنگ بلک تایگر

پروژه سنگ بلک تایگر

سنگ مرمریت بلک تایگر و سمفونی با پس‌زمینه مشکی و خط های و طرح‌های زیبای سفید،  نسبتا گسترده و بعضا محدود ، ظاهری چشم نوازی به سنگ  می‌دهد که در میان تمام سنگ های مرمریت دیگر ،متمایز است که می توان آن را ناشی از الگوی مجلل و  تشریفاتی ...